Trang chủ Tags Cripto247

Thẻ: cripto247

Giao thông công cộng tại Argentina chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Thẻ thông minh được sử dụng để thanh toán cho giao thông công cộng trên khắp Argentina hiện có thể được nạp bằng tiền ảo Bitcoin. Các thẻ này...