Sự Kiện

Sự kiện tiền ảo. Các tin tức sự kiện về Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng Altcoin khác. Các tin sự kiện nổi bật về tiền ảo, tiền điện tử, tiền thuật toán, tiền kỹ thuật số,… được cập nhật thường xuyên tại Thời Đại Blockchain

Sàn chứng khoán Abu Dhabi tạo cơ sở hạ tầng cho tài sản tiền ảo

Sàn giao dịch chứng khoán Abu Dhabi đã phát hành một bài báo nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để chứa các giao dịch với các...