Trang chủ Đầu Tư Đầu Tư ICO

Đầu Tư ICO

Đầu Tư ICO là gì? ICO là tên viết tắt chữ Initial Coin Offering. Hiểu nôm na gọi là là huy động vốn từ những dự án liên quan đến tiền ảo. Huy động ICO bằng nhiều hình thức, nhưng hình thức cơ bản là bằng Bitcoin, Ethereum,… Đầu tư ICO 2018 là một kênh tiềm năng nhưng cũng chứa không ít những rủi ro. Vì thế, các bạn hãy tìm hiểu và nghiên cứu cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư tiền ảo nhé.

Không có bài viết để hiển thị